Lidl Sverige

Inrapporterade klimatmål:

Lidl har mål för att 100% av transportfordonen ska köra på alternativa bränslen och uppfyllde det 2017-02-28. Det långsiktiga ambitionen är 100% fossilfria transporter. Lidl har mål om 100% miljöcertifierade nybyggnationer där solceller på taket ingår. Lidl är certifierade med energiledningssystemet ISO 50001 och arbetar aktivt med energikartläggning och minskad energiförbrukning i våra butiker. Målet är att minska elförbrukning till 225 kWh/m2/totalyta i butikerna.

Läs mer om Lidls klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.