Polfärskt bröd AB

Inrapporterade klimatmål:

Att distributionen ska vara 100% fossilfritt år 2022.

Läs mer om Polfärskt bröds klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.