Polfärskt bröd AB

Inrapporterade klimatmål: ”Att distributionen ska vara 100% fossilfritt år 2022.”

Antagna utmaningar:
Fossilfria transporter 2030

Hemsida: www.polfarsktbrod.polfarskt.se/

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.