Linköpings kommun

Inrapporterade klimatmål:  ”Kommunens klimatmål är att den geografiska ytan ska vara koldioxidneutral 2025.”

Hemsida: www.linkoping.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.