Linköpings kommun

Inrapporterade klimatmål: 

Kommunens klimatmål är att den geografiska ytan ska vara koldioxidneutral 2025.

Läs mer om Linköpings kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.