Inrapporterade klimatmål:

Dags att agera snabbare och djärvare

En av våra främsta drivkrafter är att skapa en välmående planet för nästa generation, och vårt mål är att bli globalt ledande inom förnybarhet och cirkulära lösningar.

Vår strategi ska hjälpa oss att agera snabbare och tuffare, för att nå våra hållbarhetsmål och lönsam tillväxt.

Höga ambitioner: att vara globalt ledande inom förnybarhet och cirkulära lösningar

Minska våra kunders växthusgasutsläpp varje år, med minst 20 miljoner ton koldioxidutsläpp fram till 2030.

Minska vårt koldioxidavtryck från produktionsverksamheten, mer än vad som har fastställts i EU:s klimat- och energimål.

Bredda våra slutmarknader till flyget och plastindustrin.

Bli en lösningsleverantör för kemisk återvinning.

Expandera vår unika, globala plattform för råmaterial från avfall och restprodukter.

Fortsätta att vara världsledande inom förnybara produkter, med oöverträffad kapacitet och en marknadsandel på minst 40 %.

Överträffa konkurrenterna när det gäller att skapa värde.

För att nå våra höga ambitioner måste vi agera snabbare och djärvare

De åtgärder och projekt som ska förverkliga våra tillväxtplaner utförs i tre steg:

Det första steget – för förnybara vägtransporter (Renewable Road Transportation) – är redan väl etablerad. Det är ett välmående verksamhetsområde som vi kommer att utveckla och bredda. Behovet av förnybar diesel för vägtransporter beräknas öka fyrfaldigt, till ungefär 20 miljoner år 2030.

Det andra steget – för förnybar flygtrafik (Renewable Aviation Solutions) – under uppstart just nu. Målet är att utveckla marknaden för förnybart jetbränsle och att etablera en ledande ställning inom fossilfritt flyg. Neste har som mål att 2019 leverera de första volymerna av förnybart jetbränsle som är gjort av avfall och restprodukter.

Det tredje steget – för förnybar plast och kemikalier (Renewable Polymers & Chemicals) – innebär att vi kommer att kunna nyttja hela vår ”förnybarhetsplattform” fullt ut. Genom att vara en av de mest innovativa aktörerna kan vi forma och leda marknaden tillsammans med konsumentvarumärkena. Vi stärker också vårt fokus på teknisk utveckling, med målsättningen att erbjuda lösningar för kemisk återvinning av plastavfall.

Vi har även etablerat ett program för att optimera den operativa verksamheten, så att vi stärker vår konkurrenskraft, både inom förnybara bränslen och olja.

Tillsammans med våra samarbetspartner fortsätter vi att stärka fokuset på innovationer: utveckling av skalbara och hållbara råvaror och den teknik som ska hjälpa oss att bli globalt ledande inom förnybarhet och cirkulära lösningar.

Läs mer om Nestes klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.