Inlandsbanan

Inrapporterade klimatmål: ”Inlandsbanan koncernens järnvägsverksamhet ska vara fossilbränslefri år 2020.”

Hemsida: www.inlandsbanan.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.