Inlandsbanan

Inrapporterade klimatmål:

År 2025 ska den verksamhet som koncernen Inlandsbanan genererar inte bidra med några nettoutsläpp av växthusgaser.

Läs mer om Inlandsbanans klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.