Åmåls kommun

Inrapporterade klimatmål:

År 2030 ska den tillsatta energimängden för byggnader och anläggningar för teknisk försörjning i Åmåls kommunkoncern till 98% härröra från förnybara energikällor. År 2030 ska den tillsatta energimängden för transporter i Åmåls kommunkoncern till 100% härröra från förnybara energikällor

Läs mer om Åmåls kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.