XR Berg och Maskin AB

Utsläppsmål:

Tillsammans inom XR koncernen arbetar vi för att skapa ett hållbart samhälle.

Våra övergripande klimatmål är:

• Klimatneutrala år 2035

• Halverade klimatutsläpp år 2030 (från år 2021, för scope 1 och 2)

Våra strategier är att genom smarta lösningar och nyttjande av modern teknik minska våra klimatutsläpp. Vi arbetar med effektiva logistiklösningar, en anpassad fordons- och maskinpark, minskad bränsleförbrukning med mera med sikte mot fossilfrihet.

Ett hållbart nyttjande av fastigheter sker genom energieffektivisering och vi gör enbart inköp av el från fossilfria källor. Vi erbjuder våra kunder gröna alternativ i våra kärnverksamheter.

Vi inom XR koncernen är certifierade enligt Fair Transport och vi har som mål att alla våra anslutna transportörer också ska vara det år 2024.

Inom XR koncernen arbetar vi även med resurshushållning och bidrar till positiv miljö- och klimatpåverkan genom bland annat ökad förädlingsgrad av avfall.  

Om aktören:

Vi utför entreprenadmaskintjänster och tung- och specialtransporter, samt erbjuder brett utbud av bergkrossprodukter som vi producerar med egen krossningsverksamhet. Inom XR koncernen arbetar vi för att nå våra hållbarhetsmål.

Läs mer om XR:s hållbarhetsarbete

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.