Region Västmanland

Inrapporterade klimatmål:

Regionens klimatpåverkan från energiförbrukning i fastigheter ska vara
14 000 ton CO2 år 2022

Regionens klimatpåverkan från transporter ska vara maximalt 2 115 ton CO2 år 2022

Koldioxidintensiteten i regionens kapitalförvaltning ska minska med 75 % till år 2022

Läs mer om Region Västmanlands klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.