Region Västmanland

Inrapporterade klimatmål: ”Regionens klimatpåverkan från energiförbrukning i fastigheter ska vara
14 000 ton CO2 år 2022

Regionens klimatpåverkan från transporter ska vara maximalt 2 115 ton CO2 år 2022

Koldioxidintensiteten i regionens kapitalförvaltning ska minska med 75 % till år 2022”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen
Klimatväxlingsutmaningen

Hemsida: www.regionvastmanland.se

 

 

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.