Finspångs kommun

Inrapporterade klimatmål:

Senast år 2020 är lokala nettoutsläpp av koldioxid 40 procent lägre än 1990. Målet gäller för kommunens geografiska område. År 2025 är kommunkoncernens energianvändning fossilbränslefri.

Läs mer om Finspångs kommuns klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.