Clas Ohlson AB (publ)

Inrapporterade klimatmål: ”Vi har ett övergripande mål att minska utsläpp i vår verksamhet, vilket inkluderar bland annat att vi ska:
– minska CO2-utsläpp från transporter (scope 3) relativt vår omsättning
– ha en energieffektivisering om 30% år 2030
– minska och effektivisera förpackningsmaterial”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.clasohlson.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.