Clas Ohlson AB (publ)

Inrapporterade klimatmål: 

Clas Ohlson ska bli klimatneutralt och cirkulärt till 2045. Som delmål ska våra CO2 utsläpp minska med 50% relativt vår omsättning till 2030, vilket motsvarar 20% i absoluta tal. Samtliga mål inkluderar hela värdekedjan (scope 1,2, 3).

Läs mer om Clas Ohlssons klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.