Miljö-, Vvs- & Energicenter AB

Inrapporterade klimatmål:

Producerar per år solel motsvarande den energi de själva behöver (till värme, kyla, varmvatten och kontorsel). Erbjuder gratis elbilsladdning. Har själva 1 st VW E-UP 100% elbil. Övriga företagsbilar kör enbart på helt förnyelsebara bränslet HVO från Energifabriken.se.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.