Inrapporterade klimatmål: ”Minskade växthusgasutsläpp med 60% till 2020 jämfört med basår 2008.”

Antagna utmaningar:
Fossilfria transporter 2030
Solceller på taket

Hemsida: www.coop.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.