Inrapporterade klimatmål:

Minskade växthusgasutsläpp med 60% till 2020 jämfört med basår 2008.

Läs mer om Coops klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.