Svensk Vindenergi

Inrapporterade klimatmål:

Vi på Svensk Vindenergi vill uppvisa genomgående klimat- och miljöhänsyn genom att aktivt verka för att minska verksamhetsrelaterade utsläpp och globalt fotavtryck – såväl i det utåtriktade arbetet som i den interna verksamheten.

Från och med 2018 antar vi därför en ny Hållbarhetspolicy som en sammanhållen strategi för att utveckla vårt klimatarbete:

År 2020 minskar vi på Svensk Vindenergi de verksamhetsrelaterade koldioxidutsläppen orsakade av tjänsteresor med 80%. På så sätt reducerar vi vår globala påverkan med uppemot 3136 kg koldioxid per år, i relation till referensåret 2016.

År 2020 gör vi alla inrikesresor med tåg och taxiresor ersätts i största möjliga utsträckning med kollektiva transporter.

Flygresor avgränsas till ärenden utomlands, men även vid utrikesflygningar ser vi alltid över klimatvänliga transportsätt. Om det är möjligt att delta i möten på distans via telefon eller videolänk, föredras detta.

Vid mötestillfällen arrangerade av oss uppmuntrar vi deltagare att resa kollektivt genom att i marknadsföring och informationsutskick länka till bokningssida för tåg.

Läs mer om Svensk Vindenergis klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.