Arvid Nordquist HAB

Inrapporterade klimatmål:
Vi ska ha en fossilfri energianvändning i verksamheten som uppgår till minst 50% år 2020. Målet avser intransporter, egen produktion samt distribution ut till kund.

Vi är dessutom anslutna till Klimatpakten Plus i Stockholm där vi åtagit oss att bli en fossilbränslefri organisation senast 2030.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.