Arvid Nordquist HAB

Inrapporterade klimatmål:
100% Fossilfria egna transporter i Norden 2025.

Målen kommer publiceras på hemsidan efter de spikats på Chefskonferens den 8 April. Och publiceras i Hållbarhetsrapporten för 2021. I Hållbarhetsrapporten för 2020 är de gamla målen.

Det går snart att läsa mer om Arvid Nordquists klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.