Börjessons Charterbåtar HB

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt mål är att samtliga tre fartyg drivs på 100 % fossilfri diesel år 2021.
Vårt mål är också att elektrifiera övrig system ombord med batteripack som laddas med landström.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.borjessons.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.