Börjessons Sjötaxi & Charterbåtar HB

Inrapporterade klimatmål:

Fartygen drivs nu till 75 % med fossilfri diesel HVO 100 och vi har påbörjat planeringen av elektrifiering som en del av driften. Vårt mål är att år 2025 driva fartygen med 75 % el och 25 % fossilfri diesel.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.