Börjessons Charterbåtar HB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt mål är att samtliga tre fartyg drivs på 100 % fossilfri diesel år 2021. Vårt mål är också att elektrifiera övrig system ombord med batteripack som laddas med landström.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.