Älmestad Kvarn och Transport AB

Inrapporterade klimatmål: ”Målen är att minimera utsläppen av växthusgaser, köra på miljömässiga och ekonomiska möjliga alternativ för våran kundstruktur.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.aktab.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.