Swedegas AB

Inrapporterade klimatmål:

Swedegas som mål att 30 procent av gasen i systemet ska var förnybar år 2030 . Till år 2050 ska 100% vara förnybar.

Swedegas har som mål att till 2020 ha minskat sina utsläpp av växthusgaser* med 10 procent jämfört med 2017 (basår).

*Naturgas

Läs mer om Swedegas klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.