NRJBOX AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt huvudmål är att enbart sälja produkter som är i första hand producerade i Sverige. I andra hand inom EU.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.