NRJBOX AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt huvudmål är att enbart sälja produkter som är i första hand producerade i Sverige. I andra hand inom EU.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.nrjbox.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.