2050 Consulting

Inrapporterade klimatmål:

Vårt klimatmål är 1 ton CO2e/anställd år 2020 (-75 sen 2013).

Läs mer om 2050 Consultings klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.