2050 Consulting

Inrapporterade klimatmål:

Vi har satt ett nytt klimatmål om att nå nettonoll-utsläpp till 2030. Målet omfattar alla utsläpp i alla Scope. Endast neutralisering genom kolsänkor är tillåtna för att nå noll 2030.

Läs mer om 2050 Consultings klimatarbete

Antagna utmaningar:

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.