2050 Consulting

Inrapporterade klimatmål: ”Vårt klimatmål är 1 ton CO2e/anställd år 2020 (-75 sen 2013).” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Tjänstebilsutmaningen

Hemsida: www.2050.se

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.