Gröna Bilister

Inrapporterade klimatmål: ”Gröna Bilister är en ideell oberoende förening som verkar för att bilismen ska anpassas inom planetens gränser, efter städers dyrbara utrymmen och till landsbygdens behov.

Vår direkta klimatpåverkan är liten i jämfört med det arbete vi gör för hållbar mobilitet och uppstår främst från de få inrikes resor vi gör, våra event samt trycksaker. Vi lever och reser som vi lär, och kompenserar årligen de utsläpp vi inte kommer åt i ett CDM-certifierat mobilitetsprojekt i Colombia.”

Hemsida: www.gronabilister.se