Gröna Bilister

Inrapporterade klimatmål:

Gröna Bilister är en ideell oberoende förening som verkar för att bilismen ska anpassas inom planetens gränser, efter städers dyrbara utrymmen och till landsbygdens behov. Vår verksamhet skall leda till minimalt med koldioxidutsläpp, det som uppstår kompenserar vi.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.