Inrapporterade klimatmål:

Tillverkningen av trädbränslen i samtliga av våra fabriker är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Scandbio arbetar för en hållbar utveckling samt att minimera vår miljöpåverkan. Vid tillverkning av trädbränslen är belastningen på miljön liten, men den går ändå att minska. Idag har vi följande två miljömål:
1. Minska elförbrukningen (kWh) årligen kWh/producerat ton.
2. Minska dieselförbrukningen Liter/producerat ton pellets.

Läs mer om Scandbios klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.