Lantmännen

Inrapporterade klimatmål:

• Reducera koldioxid från egen verksamhet (energi och transporter) med 40 procent från 2015 till 2020 räknat i ton CO2 per MSEK förädlingsvärde

• Fossilfri produktion i Sverige och Norge senast 2025, i övriga Norden 2030 och övriga Europa 2040.

• Energieffektivisering om 3 procent per år och producerad volym, till 2020.

Läs mer om Lantmännens klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.