Svenska Solenergigruppen AB

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen
Solutmaningen

Hemsida: www.solenergigruppen.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.