Energikontor Sydost AB

Inrapporterade klimatmål:

Energikontor Sydost ska 2020 inte använda fossildrivna bilar i tjänsten. Vi når målet genom att utveckla åtgärder för att bland annat stimulera hållbart resande. Vi ska även utveckla projekt som stöder produktion av förnybart fordonsbränsle inklusive flygbränsle.

Läs mer om Energikontor Sydosts klimatarbete

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.