Agera Kommunikation AB

Inrapporterade klimatmål:

Vår målsättning är att vara fossilfria 2020. Utöver detta ta in information för att kunna kartlägga vår totala klimatpåverkan. Vår stora utmaning är att erhålla data från t ex vår hyresvärd och andra leverantörer som indirekt bidrar till vår påverkan på miljön.

Antagna utmaningar:

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.