Agera Kommunikation AB

Inrapporterade klimatmål: ”Vår målsättning är att vara fossilfria 2020. Utöver detta ta in information för att kunna kartlägga vår totala klimatpåverkan. Vår stora utmaning är att erhålla data från t ex vår hyresvärd och andra leverantörer som indirekt bidrar till vår påverkan på miljön.”

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.agerakommunikation.se

 

 

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.