Friends Of Gothenburg Innovation AB

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.