Stockholms stad

Inrapporterade klimatmål: ”Fossilbränslefritt Stockholm 2040. Fossilbränslefri organisation 2030.” Se även FN:s databas för registrerade klimatinsatser NAZCA

Antagna utmaningar:
Transportutmaningen

Hemsida: www.stockholm.se

 

 

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.