Stockholms stad

Inrapporterade klimatmål:

Stockholms Stads klimatmål:

Fossilfritt och klimatpositivt Stockholm 2040
– Minskade växthusgasutsläpp – högst 1,5 ton CO2e per invånare år 2023.
– Minskad klimatpåverkan från konsumtionen

Fossilfri organisation 2030
– Minskade växthusgasutsläpp – högst 105 000 ton CO2e från stadens verksamheter år 2023
– Effektiv energianvändning

Läs mer om Stockholms Stads klimatarbete

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.