Kalmar energi

Inrapporterade klimatmål:

Har i dagsläget inga fastställda klimatmål. För tillfället bedrivs ett arbete med att fastställa klimatmål.

Antagna utmaningar:

Solutmaningen

Installera solceller och producera egen solel.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.

Transportutmaningen

Sätt ett mål för när organisationens inrikes transporter ska vara fossilfria.