Film om flygbranschens färdplan från 2019

Flyget utgör en viktig del av den nationella och internationella transportinfrastrukturen för människor och gods. 2019 stod flyget för cirka fem procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, varav inrikesflyget utgjorde en femtedel och utrikesflyget fyra femtedelar.

Mål i flygbranschens färdplan

2030: Inrikesflyget ska vara fossilfritt (koldioxidutsläpp från flygtrafiken motsvarande inrikesflyget ska vara eliminerade).

2045: In- och utrikesflyget ska vara fossilfritt (allt flyg som startar vid svenska flygplatser ska vara fossilfritt och därmed inte tankas med fossila bränslen).

För att genomföra färdplanen arbetar branschen med:

  • energieffektivisering hos flygplan, i luftrum och på flygplatser.
  • fossilfria flytande bränslen.
  • vätgas och elektrifiering.

Branschorganisationen Svenskt Flyg ansvarar för processen att följa upp färdplanen som också har gett upphov till ett antal samarbetsprojekt. Ett av dem är innovationsklustret Fossilfritt Flyg 2045 som bland annat tagit fram rapporten “Vägen till fossilfritt flyg 2045” som är en mer detaljerad och breddad analys kring hur målen i färdplanen ska nås.

Framsteg inom branschen

Exempel på framsteg som skett inom branschen från uppföljningsplanen 2022:

Flygplanstillverkaren ATR, flygbolaget BRA, motortillverkaren Pratt & Whitney Canada och bränsleleverantören Neste, genomförde 2022 världens första flygning med ett kommersiellt flygplan med 100 procent bioflygbränsle i båda motorerna. Målet är att flygplanstypen, en ATR72­600 som tar 70 personer, ska vara certifierad för 100 procent fossilfritt bränsle under 2025. Flygningen hade 80 procent lägre utsläpp per passagerarkilometer jämfört med en ordinarie flygning. 

Vattenfall, SAS, Shell och LanzaTech har ingått ett samarbete där de ska undersöka möjligheten för världens första storskaliga produktion av hållbart syntetiskt flygbränsle (SAF) med tekniken »Alcohol to Jet« i Sverige. I stället för att använda ny fossil råvara till produktionen ska det syntetiska flygbränslet framställas med fossilfri el och infångad koldioxid från fjärrvärme. Anläggningen ska kunna tas i bruk 2026 och ligga nära Forsmark. 

  • Svenska Heart Aerospace planerar en fabrik för elflygplan i Göteborg vilket kan ge upp till 1000 jobb. Deras nya flygplansdesign ES­30 kommer att ha 30 sittplatser, bränsledriven räckviddsförlängare och första leveransen planeras till 2028. Planet ska ha en räckvidd med full last på 400 km och både SAS och Braathens har tecknat intentionsavtal. 
  • En svensk entreprenör har tagit fram en av de första eVTOL, dvs med batteridrift, som satts i produktion och det första årets tillverkning är slutsåld. Jetson ONE kan ta en person och flyga i 20 minuter med en hastighet runt 100 kilometer per timme. Med datorstöd är den lätt att flyga. Det är ett viktigt steg i att utveckla konceptet med elektriskt drivna vertikalstartande farkoster och kommer ge viktiga driftdata för framtida varianter. 

GE Aviation har valt Boeing för att samarbeta om ett demoprogram för hybridelektriskt flygtest. Detta ska de göra med ett modifierat Saab 340B­flygplan och CT7­ 9B turbomotorer. Projektet avser att testa en elektrisk motor med generator och andra elektriska subsystem, vilka kommer fungera parallellt med planets ordinarie gasturbin. Man kommer att ladda batterierna i luften och växla dragkraft mellan motorerna och studera höga strömstyrkor på höga höjder. 

Läs mer om branschernas arbete med att genomföra färdplanerna

Branschens utmaningar

Branschens viktigaste utmaningar från uppföljningsrapporten 2022:

Det behövs en fungerande marknad för fossilfritt bränsle och en storskalig produktionskapacitet baserad på restströmmar från bland annat skogs- och massaindustrin för att ställa om flyget. Det kräver att finansiella mekanismer finns på plats för att begränsa risken för de som investerar i tidiga skeden samt affärsmodeller som hanterar efterfrågan och betalningsviljan. Reduktionspliktens ökande nivåer efter 2025 kräver betydande investeringar i närtid. 

För att nå målet om ett fossilfritt flyg 2045 krävs en utveckling av såväl teknik som lagstiftning, reglering, riskhantering och affärsutveckling. Detta kräver ett brett samarbete med skogsindustri, bränsleproducenter, finansiärer, forskning och politik. Flyget är dessutom en global industri där exempelvis lagstiftning och konkurrensfrågor behöver hanteras i en internationell kontext.