Västtrafik

Inrapporterade klimatmål:

Västtrafik skall minska koldioxidutsläppen per personkilometer med 90 procent mellan 2006 och 2035.

Läs mer om Västtrafiks klimatarbete