Order Nordic AB

Vi har lagt en extra avgift på våra tjänsteresor med flyg. Denna extra avgiften går till Fly Green Fund och tillverkning av hållbart flygbränsle. I och med detta reducerar vi våra utsläpp från resor med flyg med upp till 80%.

Vi kommer inom ett år ha elektrifierat samtliga förmånsbilar vilket innebär att vi har en helt fossilfri flotta av bilar.

Klimatväxlingsutmaningen

Lägg en intern avgift på resor med stora utsläpp av växthusgaser och gör en klimatinsats för pengarna.

Tjänstebilsutmaningen

Var med och ställ om fordonsflottan genom att enbart erbjuda miljöbilar som tjänstebilar och förmånsbilar.