På höstens workshop finns möjlighet att knyta kontakter och utbyta erfarenheter med andra aktörer i initiativet och samtidigt få nyheter om det senaste från omställningen till ett fossilfritt Sverige.

* Vilken klimatpolitik kommer att föras de närmaste fyra åren. Vi bjuder in ansvarig minister (vem det nu kan vara den 12 oktober!)

* Thomas Sterner, professor i miljöekonomi, om vilken klimatpolitik som funkar i praktiken.

* Darja Isaksson, nytillträdd generaldirektör för Vinnova, berättar om vad digitaliseringen kan betyda för en hållbar värld och vi diskuterar hur den kan användas i de egna verksamheterna.

* Svante Axelsson, rapporterar vad som är på gång i Fossilfritt Sverige.

Program (med reservation för ändringar):

09.30 Kaffe

10.00 Välkomna!

Fyra år för klimatet – Klimatministern (TBC)

Mandatperiodens viktigaste frågor för industrin – Åsa Pettersson, Scania; Johan Gerklev, Skanska; Per Ahl, Svemin

Fossilfria upphandlingar – Ulf Rosengren, Keolis

Klimatpolitik som funkar i praktiken – Thomas Sterner, professor i miljöekonomi

12.15 Lunch

13.00 Nästa steg för ett fossilfritt Sverige – Svante Axelsson, nationell samordnare Fossilfritt Sverige

Kan digitaliseringen ge en hållbarare värld? – Darja Isaksson, Vinnova

Färdplan för fossilfri konkurrenskraft: IT-konsultbranschen – Dennis Pamlin, Cybercom

Diskussion: Hur kan digitalisering utveckla verksamheten?

Klimatpositiv – är det möjligt? – Kaj Török, Max

15.30 Slut

Anmälan är nu stängd

Websändning: www.facebook.com/FossilfrittSverige/