Därför är det oerhört glädjande att Fossilfritt Sverige nu har fått ett förlängt förordnande på två år. Det innebär att vi kan ta vara på den positiva energin inom näringslivet och utveckla de processer som vi tillsammans med olika aktörer har startat upp. Vi kommer att fortsätta driva utmaningarna där vi just nu har ett fokus på tjänstebilsutmaningen och transportutmaningen som båda är viktiga redskap för att minska trafiksektorns utsläpp av växthusgaser med 70 procent till 2030.

En viktig satsning för i höst är att stötta de mindre företag som vill gå före i klimatarbetet. De flesta företag i Sverige är småföretag men glöms ofta bort i skuggan av de stora företagen med kända varumärken. En av Fossilfritt Sveriges strategier är att undanröja hinder för klimatambitiösa företag och kommuner som vill gå före. Förra året tog vi tillsammans med kommunerna fram 10 hinderröjningsförslag för kommuner som vill gå före och i mars i år uppvaktade vi trafikutskottet med våra förslag. Några av förslagen är redan genomförda.

Nu är det småföretagens tur. Vi kommer tillsammans med Företagarna att mejsla fram vilka de stora hindren är för mindre företag. Vi kommer dessutom att besöka ett flertal orter för att samla in perspektiv från företag runt om i landet. De viktigaste hindren kommer sedan att lämnas över till regeringens berörda ministrar. Har ni tankar runt vilka hinder och möjligheter ni själva ser får ni gärna höra av er till oss.

Klimatförändringarna på klotet är redan här. Utsläppen av växthusgaser måste börja minska om bara några år. Klimatförhandlingarna i Katowice kommer inte klara denna svåra utmaning på egen hand. Utan det är när länder och företag kan visa att ökad välfärd och konkurrenskraft hänger intimt samman med att bli fossilfri som förändringen kommer att ta fart. Då blir det en kapplöpning ut ur fossilsamhället.

Svante Axelsson, nationell samordnare för Fossilfritt Sverige