Sörby retreatcenter

Inrapporterade klimatmål:

Våra mål är att värma upp anläggningen fossilfritt vilket vi gör idag. Att ha kvävefälla för vårt gråvatten vilket vi har idag. Samla upp kväve i urinen och använda på gården som gödning, vilket vi gör idag.