Inrapporterade klimatmål: ”SERO, Sveriges Energiföreningars Riksorganisation, har aktivt arbetat för förnybar energi sedan 1980. SERO har en plan för 100% förnybar energi senast 2040.”

Hemsida: www.sero.se