SDK Logistics AB

Inrapporterade klimatmål:

Vår miljöpolicy uttrycker vår vilja att medverka till en hållbar utveckling och en förbättrad  miljö. Vi bedriver ett aktivt arbete för att kontinuerligt minska vår direkta och indirekta miljöpåverkan. Kretsloppstänkande och hushållning med naturresurser är en viktig utgångspunkt för vår affärsverksamhet.