Ørsted AB

Utsläppsmål:
• år 2025: 98% minskning av Scope 1-2 utsläppsintensitet (från 2006)
• år 2032: 50% absolut minskning av Scope 3-utsläpp (från 2018)
• år 2040: Nettonollutsläpp i Scope 1-3 och 90% reduktion av absoluta utsläpp

Om aktören:
Ørsteds vision är att skapa en värld som helt och hållet drivs av grön energi. Ørsted utvecklar, bygger och driver havs- och landbaserade vindkraftsparker, solcellsparker, energilagringsanläggningar, anläggningar för förnybar vätgas och gröna bränslen samt bioenergianläggningar. Ørsted omnämns på CDP:s A-lista för miljöarbete som en global ledare inom klimatåtgärder och var det första energibolaget i världen som fick sitt vetenskapsbaserade nettonollutsläppsmål validerat av Science Based Targets-initiativet (SBTi). Ørsted har sitt huvudkontor i Danmark och företaget har 8 000 anställda

Läs mer om Ørsted AB:s klimatarbete