E-TRON AB

Inrapporterade klimatmål:

Vårt dagliga externa arbete för ett mer fossilfritt Sverige innefattar både att utbilda och upplysa företag, organisationer och offentlig sektor om fördelarna med eldrivna arbetsfordon. Vi arbetar kontinuerligt för att utveckla och förbättra vårt interna hållbarhetsarbete samt mot våra leverantörer. 

Läs mer om E-TRONs klimatarbete