Akademiska Hus

Inrapporterade klimatmål: ”Vi ska minska mängden köpt energi med 50 % till år 2025 jämfört med år 2000. Vi ska minska vårt CO2-avtryck från drift av fastigheter till noll till år 2025.”

Hemsida: www.akademiskahus.se