Akademiska Hus

Inrapporterade klimatmål:

Akademiska Hus övergripande målsättning:
Akademiska Hus ska successivt minska klimatbelastningen från hela värdekedjan för att uppvisa klimatneutralitet till 2035.

Mål 2025: Klimatavtrycket har minskat med 40%.
Mål 2030: Klimatavtrycket har minskat med 65%.

Vår definition: Klimatneutralitet är uppnått när den redovisade klimatpåverkan reducerats med minst 85% från den nivå som bolaget redovisat för basåret 2019. Reduktion beräknas utan klimatkompensation.

Läs mer om Akademiska Hus klimatarbete