Akademiska Hus

Inrapporterade klimatmål:

Akademiska Hus etablerade under 2019 en klimatmålsättning med målen att uppnå en klimatneutral Fastighetsdrift och Intern verksamhet till 2025 och en klimatneutral Projektverksamhet till 2045. Vi har även mål om att reducera mängden köpt energi med 50% till 2025, jämfört med basåret 2000.

Läs mer om Akademiska Hus klimatarbete