Akademiska Hus

Inrapporterade klimatmål:

Vi ska minska mängden köpt energi med 50 % till år 2025 jämfört med år 2000. Vi ska minska vårt CO2-avtryck från drift av fastigheter till noll till år 2025.

Läs mer om Akademiska Hus klimatarbete