Datum:
Tid: 09.00 - 16.00
Plats: Berns Salonger, Stockholm

Välkommen på Fossilfritt Sveriges årliga konferens där arbetet med att genomföra de 22 färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft följs upp.

Färdplanerna ger tillsammans en bild av hur Sverige kan nå klimatmålen och hur politik och näringsliv måste samspela för att göra det möjligt. 

Mycket har hänt under året både i arbetet med att genomföra färdplanerna och i omvärlden. Under denna kostnadsfria heldagskonferens diskuterar vi framsteg och utmaningar i omställningen.

– Uppgraderade färdplaner

Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft är inte statiska dokument utan är under ständig utveckling. Vi presenterar framsteg inom färdplanerna och hinderröjning från politiken men också branscher som uppgraderat sina färdplaner under året. 

– Närmar vi oss transportmålet?

2030 ska växthusgasutsläppen ha minskat med 70 procent. Hur samverkar elektrifiering och biobränslen och vilken roll spelar effektivisering och nya mobilitetslösningar?

– Nästa Hybrit – storskaliga industriprojekt för klimatet

Genom samarbeten mellan företag i olika branscher kan utsläppen minska dramatiskt. Efter fossilfritt stål är nu fler storskaliga projekt med stor klimatpotential på gång. 

– Storkunder på kö – marknaden växer när jättarna ställer om

Multinationella företag samlas nu i olika initiativ och sätter ambitiösa klimatmål. Det skapar möjligheter för svenska företag som kan leverera fossilfritt. 

– Ny mandatperiod – nya, och gamla, utmaningar

Den 26 oktober hoppas vi att en regering har tillträtt efter valet. Vad är det viktigaste den måste ta tag i för att branschernas färdplaner ska kunna genomföras.

– Negativa utsläpp – en ny industrisektor

Allt fler projekt för koldioxidinfångning är nu på gång. Hur kan en marknad för negativa utsläpp skapas?

Mer information om program meddelas senare men du kan anmäla dig redan nu. 

För frågor om konferensen kontakta Maja Cederlund.

Till anmälan

Vid förhinder ber vi dig göra en avanmälan via länken ”Din information” i bekräftelsemejlet. Där kan du också ändra mellan digital och fysisk medverkan.