Fossilfritt Sverige har givits i uppdrag av regeringen att lämna en redovisning av initiativets verksamhet och inriktning – baserad på en utvärdering. Utvärderingen som gjorts av managementkonsultbolaget Governo.

Ladda ner rapporten (pdf)