Politiska förslag

För att färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft ska kunna genomföras behöver politikerna skapa rätt förutsättningar. Fossilfritt Sverige driver därför ett antal politiska förslag för att underlätta och accelerera omställningen på olika sätt.

Varje färdplan innehåller flera politiska förslag som branscherna själva tagit fram och ställer sig bakom. Utifrån branschernas förslag utvecklar Fossilfritt Sverige egna förslag inom särskilt prioriterade områden. Förslag arbetas också fram genom rundabordssamtal med aktörer runt särskilda frågor och de strategier som behandlar knäckfrågor i färdplanerna.

Tio förslag för fossilfri återhämtning

Sverige har en historisk möjlighet att genomföra kraftfulla klimatsatsningar som samtidigt bidrar till den ekonomiska återhämtningen efter pandemin. Här presenteras Fossilfritt Sveriges tio viktigaste förslag för hur staten kan stötta näringslivets transformation genom att bland annat minska risken vid stora investeringar och skapa grundförutsättningar genom kompetensförsörjning och snabbare beslutsprocesser.

Tio förslag för fossilfri återhämtning

Prioriterade förslag ut färdplanerna

Politik för fossilfri konkurrenskraft: del 1

Sammanställning och utveckling av politikförslag baserade på färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft 2018-2019.

Förslag hämtade ur färdplaner från:
Bergmaterialindustrin, Betongbranschen, Bygg- och anläggningssektorn, Cementbranschen, Dagligvaruhandeln, Digitaliseringskonsultbranchen, Flygbranschen,
Gruv- och mineralbranschen, Sjöfartsnäringen, Skogsnäringen, Stålindustrin, Uppvärmningsbranschen, Åkerinäringen

Politik för fossilfri konkurrenskraft: del 2

Sammanställning och utveckling av politikförslag baserade på färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft 2020.

Förslag hämtade ur färdplaner från:
Dagligvaruindustrin, Elbranschen, Fordonsindustrin – lätta fordon, Fordonsindustrin – tunga fordon, Gasbranschen
Lantbruksbranschen, Petroleum- och biodrivmedelsbranschen, Skidanläggningsbranschen, Återvinningsindustrin

Strategier för fossilfri konkurrenskraft

Fossilfritt Sverige tar fram inom strategier med förslag inom olika nyckelområden för omställningen. Här finns förslag som gäller utvecklingen av en hållbar batterivärdekedja och vätgasens roll i ett fossilfritt Sverige. Fler strategier är under utveckling.

Till strategierna för fossilfri konkurrenskraft