Inbjudan till konferens: Färdplaner för fossilfri konkurrenskraft

TID: Onsdag den 20 mars kl.10.00-16.00 (kaffe från 9.30)
PLATS: Stora salongen, Berns, Stockholm

Välkommen att närvara då nya färdplaner för fossilfri konkurrenskraft lämnas över till regeringen.

I färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft beskriver näringslivets olika branscher sina egna vägar för att bli fossilfria eller klimatneutrala.

I samband med överlämnandet av nya färdplaner följer vi också upp hur arbetet med de redan överlämnade färdplanerna fortgår och diskuterar vilka slutsatser som kan dras och vilka politiska åtgärder som bör genomföras. Hur blir det fortsatta arbetet framgångsrikt och vilka utmaningar finns för att uppnå branschernas målsättningar?

Konferensen fokuserar på samspelet mellan näringsliv och politik på klimatområdet och Sveriges möjligheter att bli världens första fossilfria välfärdsland och därigenom påskynda den globala omställningen. medverkar gör bland annat: Isabella Lövin (MP), miljö- och klimatminister, Ibrahim Baylan (S), näringsminister och Annie Lööf (C), partiledare.

Moderatorer:
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige

Program meddelas senare men anmäl dig redan nu för att vara garanterad plats.

Anmäl dig här

Sista anmälningsdag: 10 mars