Primabas AB

Inrapporterade klimatmål:

Primabas skapar produkter ifrån naturliga material som reducerar koldioxid under den tid som dom växer sig till rätt storlek. Vi köper idag grön el och använder oss av nylon som inte är gjord av fossila bränslen.

Vi räknar i år med att verifiera exakt hur mycket utsläpp som sker under våran process och distribution och om fotosyntesen som sker i tidigt skede kan kompensera detta. Vi hoppas även på att detta år kunna använda oss utav helt fossilfritt stål för att förankra borsten i våra tandborstar.  

Läs mer om Primabas klimatarbete