Futur Pension Försäkringsaktiebolag

Inrapporterade klimatmål:

Vi har som målsättning att minska våra egna utsläpp i enlighet med Parisavtalet och gör det genom bland annat ökat antal digitala utskick och ställer om våra tjänstebilar till minst hybridbilar, med en målsättning om att inom 5 år endast ha elbilar som tjänstebilar.  

Läs mer om Futur Pensions klimatarbete