Datum:
Tid: 09:00 - 11:00
Plats: Webbseminarium

– hur kan Sveriges och EU:s återhämtningspaket stötta omställningen?

Med ett nytt år är Fossilfritt Sverige beredda att öka tempot på allvar. De 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft utgör nu en grund för både branschernas och Fossilfritt Sveriges fortsatta arbete. Med de ekonomiska återstartspaket som både regeringen och EU aviserat finns särskilda kickstart-pengar som är öronmärkta för att påskynda omställningen.

Vid detta webbseminarium vill vi berätta vilka medel er verksamhet kan söka och hur de stora transformationerna av industrin ska gå till. Det handlar också om hur Fossilfritt Sverige ska utveckla sin verksamhet de kommande åren.

Program

9.00 Sex metoder för att förverkliga färdplanerna
Svante Axelsson och Malin Strand, Fossilfritt Sverige

9.15 Omställning för att stärka affären
Mattias Backmark, Preem
Niklas Johansson, LKAB
Jan Secher, Perstorp

9.35 En grön återstart – hur når EU:s satsning företagen?
Jens Matthiessen, EU-kommissionen i Sverige
Liisa Raasakka, Europeiska investeringsbanken, EIB
Dag Agnvall, EU:s innovationsfond, Energimyndigheten

10.00 Finansiering av klimatsatsningen – hur söker man medel?
Carl Michael Strauss, Klimatklivet, Naturvårdsverket 
Anna Thorsell, Industriklivet, Energimyndigheten
Patrik Sällström, EU:s regionala utvecklingsfond, Tillväxtverket
David Sonnek, Industrifonden
Corinne Uppman Helminen, Tillväxtverket

10.45 Reflektion
Cecilia Hermansson, forskare finansiell ekonomi, KTH, och vice ordförande i Klimatpolitiska Rådet

Se sändningen