Fossilfri konkurrenskraft – nu genomförs färdplanerna

Datum:
Tid: 09.00 - 16.00
Plats: Berns Salonger, Stockholm

Färdplanerna för fossilfri konkurrenskraft är en unik kraftsamling där 22 branscher visar hur de kan moderniseras och utvecklas genom att minska sina utsläpp. 

Det samspel som nu håller på att utvecklas där företagen sätter press på politikerna för att skapa förutsättningar för en snabbare omställning är en nyckel för att Sverige ska kunna nå klimatmålen och bli världens första fossilfria välfärdsland.

Men hur långt har det konkreta arbetet med att genomföra färdplanerna egentligen kommit? Vilka åtgärder har genomförts inom branscherna och i vilken utsträckning har politikerna levererat den politik som efterfrågas?

Under denna heldagskonferens lyfter vi fram de framsteg som gjorts och belyser de utmaningar som ligger framför oss. 

Program och deltagare meddelas senare men det går att anmäla sig redan nu.

Anmäl dig här