Företrädare för 22 färdplaner för fossilfri konkurrenskraft tillsammans med klimat- och miljöminister Per Bolund och näringsminister Ibrahim Baylan

Fossilfri konkurrenskraft – nu genomförs färdplanerna

Datum:
Tid: 09.00 - 15.30
Plats: Berns Salonger, Stockholm

Se sändningen från konferensen i efterhand.

Hur långt har arbetet med utvecklingen av en fossilfri industri och fossilfria transporter kommit?

För tre år sedan lämnade de första branscherna in sina färdplaner för fossilfri konkurrenskraft till regeringen och visade upp hur de kan utvecklas och vilka åtgärder som krävs för att de ska nå klimatmålen.

Sedan dess har 22 branscher tagit fram färdplaner och nu är det dags att ta temperaturen på hur det går med genomförandet. Vilka åtgärder har vidtagits, vilka tekniska innovationer har börjat utvecklas och vad har hänt med de politiska förslagen?

Läs uppföljningsrapporten

Program (cirka tider)

0:00 Musik: Karin Hammar Fab 4

00:05 Nu genomförs färdplanerna!

Per Bolund, miljö- och klimatminister
Ibrahim Baylan, näringsminister
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

00:30 Full fart framåt – branscher i förändring

Stora steg har tagits inom till exempel stålbranschen, elbranschen, fordonsbranschen och återvinningsindustrin. Lyssna på industriledarnas erfarenheter och planer för framtiden.

Nytt driv i drivmedelsbranschen – Magnus Heimburg, vd och koncernchef, Preem
Byggsektorn ställer om – Lena Hök, hållbarhetsdirektör, Skanska
Fossilfri järnsvamp – Niklas Johansson, kommunikationsdirektör, LKAB
Nya möjligheter med trä – Lotta Lyrå, vd, Södra
Plaståtervinning på riktigt – Mattias Philipsson, vd, Svensk Plaståtervinning
Alla ska ha el – Åsa Pettersson, vd, Energiföretagen

01:40 Full fart framåt – panelsamtal

02:00 Industrins roll i klimatpolitiken

Ett samtal om vad det finns för risker och möjligheter med att näringslivet driver på genom färdplaner vad gäller hinderröjning och minskad risk.

Maria Wetterstrand, vd för Miltton Europe, fd språkrör (MP)
Anna Kinberg Batra, styrelseordförande Svensk Solenergi, fd partiledare (M)

02:15 Fossilfritt Sverige – staten och kapitalet sitter i samma båt?

Johanna Alskog, redaktör Altinget Miljö&Energi
PM Nilsson, politisk redaktör, Dagens industri

02:30 Musik: Karin Hammar Fab 4

02:35 Ulf Kristersson, partiledare Moderaterna

03:00 Snabbare tillståndsprocesser – så blir de verklighet

Det kanske vanligaste och viktigaste önskemålet i färdplanerna är snabbare och effektivare tillståndsprocesser. Hur ser problembilden ut idag när en elledning ska dras och vilka delar kan egentligen bli effektivare?

Jon Simonsson, Kommittén för teknologisk innovation och etik (Komet)
Therese Hindman Persson, Energimarknadsinspektionen
Katarina Larsson, Svenska kraftnät
Jane Tollqvist, Vattenfall Eldistribution
Alette Sederholm, föreningen ”Gräv Ner – för markkabel i Sörmland” och Ålberga gård
Marija Juric, förrättningslantmätare, Lantmäteriet

03:40 Hur bidrar politiken till att stötta färdplanerna?
Fossilfritt Sverige har plockat fram prioriterade förslag ur färdplanerna för att driva på omställningen. I vilken grad har förslagen genomförts och vad saknas för att höja tempot?

Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige

03:55 Springer EU före Sverige i klimatpolitiken?

Viktiga processer är på gång inom EU med stor påverkan på det svenska klimatarbetet. Hänger svenska företag och politiker med i svängarna och görs tillräckligt för att påverka EU?

Henrik Henriksson, vd, H2 Green Steel
Karin Karlsbro, Europaparlamentariker för Liberalerna
Jessica Polfjärd, Europaparlamentariker för Moderaterna
Jakop Dalunde, Europaparlamentariker för Miljöpartiet
Björn Wiechel, riksdagsledamot för Socialdemokraterna
Martin Ådahl, riksdagsledamot för Centerpartiet

04:30 Resan mot 2030
Malin Strand, projektledare, Fossilfritt Sverige
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige

Moderatorer: Svante Axelsson och Malin Strand, Fossilfritt Sverige