Vi glömmer lätt de enorma framsteg som gjorts och låter problembilder dominera vår världsbild. Men EU har drivit fram många framgångar, ofta med lilla Sverige som orkesterledare. Nu vill vi att Sveriges återtar rollen som pådrivande kraft för ett kraftfullt klimatarbete i EU. Det skriver Fossilfritt Sverige, Drivkraft Sverige, IKEM och Energiföretagen i DN Debatt.

När framtiden känns oroande är det klokt att titta i backspegeln. Vi glömmer lätt de enorma framsteg som gjorts och låter problembilder dominera vår världsbild. Men EU har drivit fram många framgångar, ofta med lilla Sverige som orkesterledare. Till exempel världens hittills mest ambitiösa kemikalielagstiftning, EU:s utsläppshandel och strategin mot de sura regn som hotade livet i skogar, sjöar och marker. Idag har mängden försurat avfall i nederbörden minskat med drygt 80 procent, och företagen inom utsläppshandeln har minskat sina utsläpp med hela 47 procent.

Framgångarna är långt fler, men frågan är om vi svenskar minns det? Sedan 1990 har EU:s koldioxidutsläpp minskat med mer än en tredjedel. Men 3 av 4 svenskar tror tvärtom att utsläppen ökat, enligt en ny Novus-undersökning som Fossilfritt Sverige beställt.

Den visar även att mer än varannan person tror att EU:s nya klimatlagar Fit for 55 innebär att utsläppen ska minska med 55 procent till 2055 jämfört med 1990. Det är en grov underskattning – minskningen ska vara gjord redan om sex år.

Till skillnad från allmänheten så är näringslivet högst medvetna om EU:s höga ambitioner inom klimatområdet. Idag är företag ofta lokomotiv i omställningen eftersom deras överlevnad och konkurrenskraft hänger på att snabbt fasa ut fossila bränslen.

Allt detta ger oss ett trovärdigt hopp om en ljusare framtid. Men EU är som en påse som kan fyllas med gott innehåll eller det motsatta, beroende på våra folkvalda. Därför har vi följande förslag till svenska politiker:

  1. Återta Sveriges roll som pådrivande kraft
  2. Stå bakom EU:s nya klimatmål för 2040
  3. Låt folket följa med på resan

Läs förslagen och debattartikeln i sin helhet – Dagens Nyheter 8 juni 2024