Idag överlämnade Fossilfritt Sverige en strategi för biogen koldioxidinfångning till regeringen och klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. 29 aktörer har bidragit till arbetet och ställt sig bakom strategin som visar hur Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen.  

Sverige har unika förutsättningar att utveckla biogen koldioxidinfångning, det vill säga infångning av koldioxid som har sitt ursprung i den växande skogen. Strategin visar hur Sverige kan skapa en helt ny industrisektor som kan stärka den svenska konkurrenskraften.

– Vi ska tillbaka till 1985 års koncentration av växthusgaser i atmosfären, då har vi en hyfsad chans att ligga på 1,5 grader. Det är ett gigantiskt jobb och den främsta orsaken till att vi gjort den här strategin. Nu måste den nya industrin för negativa utsläpp komma igång, sade Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Exempel på prioriterade förslag i strategin är att skapa gröna garantier för att underlätta investeringar i infrastruktur för transport och lagring av koldioxid, och att vidga Industriklivet för att öka möjligheterna till investeringar i bio-CCU.

– Koldioxidinfångning för lagring och användning kommer att vara helt avgörande. Och för att vi ska klara av att nå hela vägen ner till nettonollutsläpp senast 2045, och även negativa utsläpp därefter, så krävs det en omställning där vi helt och hållet ställer om till klimatneutralitet och fasar ut de fossila bränslena och eliminerar utsläppen, sade klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari som välkomnade strategin.

Stockholm Exergi är en av de 29 aktörer som bidragit till arbetet med strategin. Igår lanserade de nyheten att de slutit avtal med Microsoft för att fånga in och lagra biogen koldioxid permanent. Johan Börje, Head of Voluntary Carbon Markets på Stockholm Exergi, flaggade för att koldioxidinfångning inte får bli en orsak till att stater sänker takten på sina utsläppsminskningar.

– Jag uppmuntrar regeringen att tänka på hur viktigt det är att den frivilliga marknaden inte uppfattar att deras köp gör det möjligt för regeringar i Europa att slå av på takten. Inför 2040-målen är jag övertygad om att de negativa emissionerna är en nödvändig del. Vi får inte ge upp reduktionsbanan bara för att vi introducerar negativa emissioner, sade Johan Börje.

29 företag och organisationer står bakom strategin


De aktörer som bidragit till strategin och ställt sig bakom den är Avfall Sverige, Energiföretagen Sverige, E.ON AB, Göteborg Energi AB, Göteborgs Hamn, Heba Fastighets AB, Marginal Carbon, Nasdaq Stockholm, Jämtkraft AB, Klimpo, Liquid Wind, Perstorp, Preem, SCA, St1, Stiftelsen Futura Environmental Initiatives, Stockholm Exergi, Sundsvall Energi AB, Sysav, Söderenergi AB, Södra, Tekniska verken i Linköping AB, Umeå Energi AB, Uniper Sverige, Vattenfall AB, Vectura Fastigheter AB, Växjö Energi AB, Öresundskraft och Ørsted AB.

Se inspelningen av lanseringen här