Strategi för biogen koldioxidinfångning lanseras och överlämnas till regeringen

Datum:
Tid: 11:00 - 12:00
Plats: Fossilfritt Sverige, Stockholm Sweden

Tisdag den 7 maj lanseras Fossilfritt Sveriges strategi för biogen koldioxidinfångning och överlämnas till klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Strategin visar hur Sverige kan ta en ledande roll i utvecklingen av en ny global industri på frammarsch. Välkommen!

En ny industrigren växer just nu fram. Rökgaser från biogena källor ska fångas in, till exempel från värmeverkens förbränning av rester från skogsindustrin. Koldioxiden kan sedan lagras i berggrunden, vilket skapar negativa utsläpp (bio-CCS), eller göras till nya fossilfria produkter (bio-CCU). Fossilfritt Sveriges strategi handlar om hur Sverige kan ta en ledande roll i denna utveckling.

För att nå Paris-avtalet, som har sikte på högst 1,5 graders temperaturökning, måste världen komma ned till samma koldioxidhalter i atmosfären som i mitten av åttiotalet. Det räcker alltså inte att kraftigt kapa koldioxidutsläppen, utan vi måste börja fånga in koldioxid och lagra den permanent i berggrunden (CCS, carbon capture and storage). Den infångade koldioxiden kan också omvandlas till fossilfria produkter som elektrobränsle och kemikalier (CCU, carbon capture and utilization).

Den framväxande tekniken innebär stora möjligheter för Sverige, som har unika förutsättningar att utveckla biogen koldioxidinfångning (koldioxid som har sitt ursprung i den växande skogen). Massa- och pappersindustrin och kraftvärmesektorn är verksamheter med stora utsläpp av biogen koldioxid, där tekniken kan användas.  

Röken från våra stora skorstenar är en helt outnyttjad resurs idag, som är på väg att bli grunden i en ny svensk exportindustri. Det är en spännande insikt att vi kanske inte kommer att se någon rökgas från dessa skorstenar i framtiden, säger Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige.

Medverkande
Romina Pourmokhtari, klimat- och miljöminister
Svante Axelsson, nationell samordnare, Fossilfritt Sverige
Ebba Willerström Ehrning, projektledare, Fossilfritt Sverige
Johan Börje, Head of Voluntary Carbon Markets, Stockholm Exergi
David Mjureke, senior rådgivare klimat och energi, WWF
Magdalena Streijffert, Public Affairs Manager, Preem

Läs mer om strategin här

Se sändningen här